slogan

TRUNG THỰC, CẨN TRỌNG VÀ TIẾT KIỆM ----- ĐIỀU ĐÚNG QUAN TRỌNG HƠN ĐIỀU MÌNH THÍCH ----- KIÊU NGẠO LÀ NGUỒN GỐC CỦA TỘI ÁC, NGU DỐT VÀ CHIA RẼ ----- HẠNH PHÚC KHI GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC VÀ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

Saturday, January 18, 2014

Tới trại giam thăm TNLT Đỗ Thị Minh Hạnh

Chủ nhật, ngày 12/01/2014, một số thành viên của HBB đã đi cùng với ông Đỗ Ty, cha của TNLT Đỗ Thị Minh Hạnh từ Hà Nội đến phân trại 3, trại tù Thanh Xuân ở Thanh Oai, Hà Nội để thực hiện chuyến thăm gặp kỳ Tháng 01/2014. Phần hỗ trợ cho gia đình thân nhân Tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh là bốn triệu đồng (4.000.000 vnd). Chi phí đi lại cho cả đoàn từ Hà Nội đến trại tù là một triệu đồng (1.000.000 vnd).
Số phone của ông Đỗ Ty: 0976 059 842.
Thay mặt gia đình, ông Đỗ Ty đã gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, quý cô bác anh chị đã quan tâm chia sẻ những bất công mà Minh Hạnh và gia đình ông đang phải gánh chịu.


No comments:

Post a Comment