slogan

TRUNG THỰC, CẨN TRỌNG VÀ TIẾT KIỆM ----- ĐIỀU ĐÚNG QUAN TRỌNG HƠN ĐIỀU MÌNH THÍCH ----- KIÊU NGẠO LÀ NGUỒN GỐC CỦA TỘI ÁC, NGU DỐT VÀ CHIA RẼ ----- HẠNH PHÚC KHI GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC VÀ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

Saturday, January 18, 2014

Thăm thân nhân Anh hùng chống Tàu cộng Ngụy Văn Thà

Sau khi hoàn tất mọi việc ở Phú Yên, ngay đêm hôm đó, Nhóm lên tàu vào Sài Gòn. Việc đầu tiên là đến thăm gia đình thiếu tá Hải quân VNCH Ngụy Văn Thà, người đã cùng đồng đội hi sinh anh dũng trong trận Hải chiến giữ đảo Hoàng Sa năm 1974 với hải quân Trung cộng. Nhóm có hai người là cựu chiến binh ở phía bên kia, giờ coi anh Thà là anh hùng giữ nước. Việc đánh giá này của chúng tôi dựa trên lẽ công bằng và đạo đức truyền thống, gạt bỏ hận thù và lòng mong muốn hòa giải, hòa hợp. Gia đình rất cảm động. Nhóm đã nhờ em dâu của anh Thà chuyển 01 triệu đồng tiền hương khói cho vợ anh, lúc này đang đi vắng.

No comments:

Post a Comment