slogan

TRUNG THỰC, CẨN TRỌNG VÀ TIẾT KIỆM ----- ĐIỀU ĐÚNG QUAN TRỌNG HƠN ĐIỀU MÌNH THÍCH ----- KIÊU NGẠO LÀ NGUỒN GỐC CỦA TỘI ÁC, NGU DỐT VÀ CHIA RẼ ----- HẠNH PHÚC KHI GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC VÀ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

Friday, May 16, 2014

Thông báo của 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập về việc biểu tình ôn hòa ngày Chủ Nhật 18/5/2014

Kính thưa đồng bào,
20 tổ chức XHDS đã kêu gọi biểu tình vào ngày 11-5-2014 và các cuộc biểu tình đó đã thành công tốt đẹp. Theo tinh thần Tuyên bố số 2, chúng tôi kêu gọi đồng bào tiếp tục xuống đường phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược vào ngày Chủ Nhật 18/5/2014:
Địa điểm:
- Hà Nội: Đại sứ quán Trung Quốc, số 46 Hoàng Diệu, quận Ba Đình.
- Sài Gòn: số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1.
- Nha Trang: Quãng trường 2/4.
- Long An: Công viên phường 3, thành phố Tân An.