slogan

TRUNG THỰC, CẨN TRỌNG VÀ TIẾT KIỆM ----- ĐIỀU ĐÚNG QUAN TRỌNG HƠN ĐIỀU MÌNH THÍCH ----- KIÊU NGẠO LÀ NGUỒN GỐC CỦA TỘI ÁC, NGU DỐT VÀ CHIA RẼ ----- HẠNH PHÚC KHI GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC VÀ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

Monday, March 17, 2014

Thông báo email và nick facebook của Hội Bầu Bí Tương Thân đã bị cướpNgày hôm nay thứ 2 ngày 17 tháng 3 năm 2014 email baubituongthan@gmail.com và nick Facebook  Bầu Bí Tương Thân của Hội Bầu Bí Tương Thân đã bị cướp. Chúng tôi hoàn toàn không còn có thể kiểm soát được hai tài khoản giao dịch điện tử này.
Kính báo và đề nghị quý vị ngừng mọi liên lạc với hai tài khoản điện tử nêu trên. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa lập được các tài khoản tương tự để thay thế. Trong lúc này nếu cần liên lạc xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới từng cá nhân thành viên của Hội Bầu Bí.
Riêng trang blog: baubituongthan.blogspot.com vẫn an toàn vì  blog này chúng tôi nhờ một người bạn thân tín ở nước ngoài lập và quản lý giúp.

No comments:

Post a Comment